Ons het pas die kruisdood en opstanding van Jesus gevier. Teenoor die somberheid en hartseer oor die kruisgebeure staan die oorwinning en vreugde van die oop graf. Ons moet beide momente styf vashou in ons belydenis en lewe. Die een kan nie sonder die ander nie. Wie aan die een vashou sonder die ander het met ʼn skeefgetrekte Evangelie te doen.

Die kruisdood is die plek en moment waar daar ʼn volmaakte versoening vir ons sonde en gebrokenheid gedoen is. Net die Seun self kon dit doen. Offers deur die eeue van Israel se geskiedenis was slegs ʼn profetiese vooruitkyk na die dag wanneer die Lam van God met sy lewe sou betaal. Jesaja 53 is hier van besondere betekenis. Lees die gedeelte gerus weer.

“Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom”.

Filippense 2:5 vv. leer ons van die gesindheid waarin Jesus hierdie offer gebring het.

“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was….”

Hy het sy lewe kom aflê OMDAT Hy vir hierdie gebroke bestel en stukkende mense so oneindig omgee.

Die duiwel steel nie sy lewe nie. Hy is nie ʼn tragiese figuur nie. Sy kruisiging is tragies vanweë die wreedheid en onregverdigheid daarvan maar Hy doen die wil van sy Vader. Sy wil word aan die Vader se plan van verlossing onderwerp. Vaderloos sterf Hy sodat ons met die Vader versoen kan word.

Dan weer eindig die heilsgebeure nie daar nie. Sonder die opstanding leer Paulus ons is ons bejammerenswaardig en steeds sonder hoop. Die opstanding breek en bevestig die mag van die bose oor ons finaal. Die dood se angel en bedreiging word vir eens en vir altyd onklaar gemaak. Die graf is leeg. Die dood kon Hom nie hou nie. Die oorwinning oor die hel en helse magte staan soos ʼn paal bo water. Hy leef!!

Wie met die kruisiging volstaan het nog nie die oorwinning gevier nie.

Wie die opstanding vier sonder die kruis is met ʼn teenstrydigheid besig.

Hou beide momente vas.

Loof die Here wat vir jou gesterf het en leef vanuit die opstanding.

Laat jou lewe en optrede van hoop getuig.

Vertel ander daarvan.