Jes. 14:3,4 en 7

“Die dag wanneer die Here vir jou rus gee van jou lyding en jou verdrukking en van die slawewerk wat jy moes doen, sal jy hierdie spotlied oor die koning van Babel sing: Die verdrukker se einde het gekom, die lyding wat hy veroorsaak het, is op ‘n end. Die hele aarde het nou rus en vrede, sy inwoners juig en sing.

Daar is en word baie gepraat oor ʼn verstaan van dinge soos Covid-19 wat op die pad van mense kom.

Die groot vraag waar en hoe God daarby inpas, wat Hy deur hierdie gebeure vir ons sou wou sê, of dit die sonde, ook die vraag wie se sonde en watter sonde om spesifiek te wees is dit wat ons in hierdie gevaarlike vaarwaters laat beland het? Is dit ʼn teken is dat die wederkoms op hande is? Gedagtes soos of God hoegenaamd in staat is om Homself te midde van hierdie gebeure as relevant en teenwoordig te bewys, word bespreek en debatteer.

Ja, natuurlik het ons nie gevra hoe die bose betrokke is by hierdie pandemie nie wat op sy beurt weer aanleiding gee tot allerlei ander vrae soos, is die bose dan sterker as God of, laat die Here die bose toe om sy vernietigingswerk te doen?

Te midde van alles kom ʼn mens nie regtig uit by ʼn antwoord uit wat ondubbelsinnig vrede gee nie en volstaan ʼn mens met die misterie van God se handelinge in die lewens van mense.

“Ek weet nie” is eintlik die enigste antwoord wat reg laat geskied aan die vrae wat hul aan ʼn mens opdwing, “ek verstaan nie, maar ek vertrou, glo, bly hoop” en maak God se goeie bedoelings met mense bekend deur dade van barmhartigheid en sorg.

Dan lees ʼn mens die verse van Jes. 14 wat uiteraard in die eerste plek verwys na die vyande van Israel en God se oordeel oor die wat sy volk onderdruk het. Die gedeelte verwys ook na die val van die duiwel en die uiteindelike uitwerping van die bose uit die hemel na sy opstand en verraderlike hoogverraad.

In oordragtelike sin wil ek tog iets raaklees wat hoop gee te midde van Covid.

Dat die Here nie Covid-19 gestuur het nie wil ek met my hele hart glo. God is ʼn goeie God en daarmee volstaan ek.

Dat Covid-19 se dae ook opgeskryf is, wil ek verder glo.

God is groter as Covid. God is groter as alles en almal.

Luister hoe hierdie verse met dit wat ek tot hier gedeel het, hoop laat opvlam.