Die nuus het betrekking in besonder op wat in ons land Suid Afrika gebeur. Die wêreld is klein en plat en die globale wêreld het ʼn betekenisvolle invloed op wat by ons gebeur, dit is so. Ons het egter ons hande vol met ons eie uitdagings en benewens belangstelling, is daar nie veel meer energie beskikbaar om jou gedagtes buite die grense van ons eie onmiddellike bestaan te laat gaan nie.
Perspektief is natuurlik subjektief omdat nie een van ons alles weet of ʼn monopolie op die waarheid het nie. Net die Here weet alles. Ons is soekers na die waarheid.
Christelik beteken dat ons met ʼn sekere vertrekpunt na nuusgebeure kyk, nl. as Christene. Met Christene bedoel ons nie mense wat met die geloof assosieer nie maar wat erns maak met hul getuienis in hierdie wêreld.  Christene glo dat dit God se wêreld is en dat Hy inderdaad iets daaroor te sê het. 
Daardie God ken ons as ʼn genadige Vader en ons glo in die nuwe lewe wat deur sy Seun ʼn werklikheid geword het. Ons weet ook dat hierdie wêreld steier onder die nagevolge van die sonde en dat ons realisties moet wees oor wat ons kan en moet verwag. 
Christene werk met ʼn Koninkryksperspektief en bely dat alhoewel dinge rondom ons stukkend en somtyds pynlik hartseer is, ons geroep word om troos, genesing en versorging te bring. Ons weet verder dat ons dit in eie krag nie kan doen nie maar maak staat op die krag van God se Gees. Hy bemagtig ons vir ʼn taak wat ons andersyds voortdurend in sak en as sou gehad het.
Christene is dus realisties oor hierdie wêreld. Dit is ʼn deur die sonde geaffekteerde werklikheid. Dis in so ʼn wêreld dat hulle geroep word om sout en lig te wees. Jesus het ons nooit ʼn volmaakte wêreld belowe nie. Die hele Bybel verhaal is letterlik vanaf die eerste hoofstukke van die Bybel die verhaal van God en sy kinders teenoor die bose en sy eksponente. Die stryd is fel en alhoewel die oorwinning van Golgotha vas staan het die stryd nie opgehou nie. Die Here het ons ʼn tydlyn gegee. Hoe lank sal die stryd voortduur? Totdat Jesus op die wolke kom. Ons word derhalwe opgeroep om die moedeloos te word nie maar te volhard in gebed en daadwerklike aksie.
Dit alles gesê maak dit nie makliker nie, inteendeel. Suid Afrika, ons konteks, die baie mooi ten spyt, is ʼn pynlike ervaring en meermale ʼn onaangename plek om in te lewe. Ons land het lewensbedreigend geword. Kriminaliteit vier hoogty. Anargie is aan die orde van die dag. Respek vir lewe en eiendom bestaan bykans nie meer nie. Vernielsug en blatante misdadigheid breek af en  brand af. Brandende geboue, ook skole biblioteke stadsale polisiekantore busse motors vragmotors en huise het metafoor geword vir ʼn land wat brand. Belastingbetalers wat self worstel om te oorleef moet weer instaan.
Ons kan nie langer stilbly oor die wyse waarop ons boere vermoor word nie. Beroof is een ding, mishandel is iets anders. Oor voedselsekerheid dink misdadigers nie. Hulle sal volgende week weer in die ry gaan staan waar kospakkies uitgedeel word. 
Ons land is in armoede gedompel deur die selfsugtige roofbendes van ons vorige staatshoof. Vele tribunale en verhore ten spyt lees en hoor ons daagliks van verkwisting, wanbestuur, bedrog en korrupsie. Dis bykans te erg by ons veral wanneer klein kindertjies verkrag en vermoor word, selfs babas word nie ontsien nie. 
Wat doen ʼn mens dat die negatiewe en die magdom slegte nuus jou nie oorweldig nie. Ek reken dis tyd vir wetsgehoorsame en Godvresende burgers op om te staan. Ons kan nie so voortgaan nie. Ons kinders se toekoms word bedreig. God se eer is op die spel. Ons getuienis as ʼn land wat God vrees gaan ten gronde. 
Volgende jaar is algemene verkiesing. Soek en stem vir die party wat ʼn duidelike misdaadvoorkomingsplan het en in staat is om dit volhoubaar deur te voer. Stem vir ʼn party en leier wat respek afdwing en wat doen wat hy se hy gaan doen. Terwyl Rome brand is politieke partye besig met faksie gevegte en onderlinge verdeeldheid terwyl Malema die vakuum wat dit veroorsaak vir persoonlike gewin uitbuit.
Ek dink verder dis ʼn én én benadering. Daar is plek vir massa optrede soos ons gehad het voor ons vorige staatshoof verwyder is. Noem die goed by die naam. “Genoeg is genoeg” en “not on my watch” mag nie leë terme word nie. Slogans sonder inhoud. Elke tweede persoon en instansie gebruik dit. Ons moet inhoud gee aan ons oortuiging.
Die mees effektiewe impak is egter in eie kring. Gooi jou klippie in die water en vertrou God dat die invloed sal uitkring soos die rimpelings op die water. Geloof is hier van belang. Sonder geloof dat jou beskeie bydrae ʼn verskil maak sal ons nie vorder nie. Opregte belangstelling, omgee, hulp en ondersteuning is doodgewone Christelike deugde. Doen dit vir almal wat jou pad kruis.
Sonder gebed gaan ons nie vorder nie. Ook klag, treur en worstel gebede. Praat met God oor hierdie wêreld en praat met die wêreld om jou oor God.
Wat anders is daar?