Chris (JCF) Harris is in 1960 in Wolmaranstad gebore.  Hy matrikuleer aan die Hoerskool Orkney.  Hy behaal die grade BA Admissie in 1980 aan die PU vir CHO; BD in 1983 aan UP, Nagraadse Diploma in Teologie in 1984 aan UP en sy DD in 2008 aan UP in Ou Testament (Proefskrif: ’n Sosio-Retoriese ondersoek na bepaalde begrippe in die boek Hosea).  Hy doen sy Diensplig aan Kapelaan in die SA Lugmag gedurende 1985-86.  Hy is in 1983 getroud met Francisca en het 2 kinders, Liesel (26), en Christiaan (25).  Chris is sedert 1987 leraar van die NG Hulp en Hoop Gemeenskapskerk in Mokopane (voorheen Potgietersrus-Suid).  Hy kwalifiseer in 2011 as Life-en NLP Coach en het ’n deeltydse praktyk, Celebrate Life Coaching.  Binne die kerklike omgewing fokus hy op fasilitering en die missionale aard van gemeentes.  Hy is fasiliteerder vir die SA Vennotskap vir Gestuurde gemeentes en tans ook Opleier van Mission Shaped Ministries (Fresh Expressions). Sy stokperdjies is Fietsry, Microlight flying en Stap.