Hou moed! Staan op! Hy roep jou.

Hou moed! Staan op! Hy roep jou.

Mark 10: 49           Jesus het gaan staan en gesê: “Roep hom nader.” Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: “Hou moed! Staan op! Hy roep jou.” 50           Hy...
Hoe ernstig is jy?

Hoe ernstig is jy?

Mark.10:47-48 47           Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” 48           Baie mense het...
Desperaat vir aanraking

Desperaat vir aanraking

Mark 10:46 46           Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy dissipels en ‘n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar ‘n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die...
Wat God vra is nie onredelik nie

Wat God vra is nie onredelik nie

Miga 6: 8             Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Miga spreek die...
Neem jou roeping weer op

Neem jou roeping weer op

Miga 5:6-7 Dié van Jakob wat oorbly, sal tussen baie volke wees, hulle sal daar wees soos dou wat van die Here af kom, soos stortreëns op groen gras wat nie vir ‘n mens wag nie, nie na mense kyk nie....