Ten tye van die gebedstoer waarvan ek telkens berig het het ons bedienings besoek wat die gemeenskap op besondere wyse dien.

Die Twee Toring kerk in Bloemfontein is een so voorbeeld. The Warehouse in die Kaap ʼn ander.
In Manenberg het ons eweneens n klomp mense raakgeloop wat onbaatsugtige diens lewer in belang van ander.
Ook die Victor Verster gevangenis se kapelaan  het vertel hoedat hulle hoop bring, ook vir mense in maksimum aanhouding.
Iewers het iemand die woorde gebruik, “bring heaven home”. 
Ons is somtyds geneig om ons verhouding met die Here te spiritualiseer sonder dat dit op aarde tuiskom. Uiteraard is ʼn mens se geestelike lewe van ʼn ander dimensie.
Dis hemels in die besondere sin van die woord. Intimiteit met die God van die heelal is ʼn wonderlike genade gawe en ons koester die oomblikke in sy teenwoordigheid.
Maar daar is meer. Die méér word ervaar in die praktiese uitwerking en uitlewing van die verskil wat die Here aan jou lewe maak.
Dit bestaan daarin dat ander nie alleen deur geestelike begeleiding nie maar ook deur praktiese hulpverlening aan ʼn goeie Vader voorgestel word.
Bring die hemel na mense se leefwêreld, hul huis by wyse van spreke.
Vir sommige is die straat hul huis. Hul het nooit iets anders geken nie.
Dan word die straat ʼn ervaring van hemel op aarde.