Borg ʼn kind,

Daar word tientalle kompetisies van allerlei aard uitgeskryf en dit is goed so. Sommige gebruik asemrowende pryse om mense se belangstelling en ondersteuning te verseker. Ek sien vanoggend ʼn opskrif wat lui – borg ʼn kind, wen ʼn motor.

Ek fel nie ʼn waarde oordeel oor die saak nie, trouens, dis nie asof ek nog nie deel gehad het aan sulke fonds insameling inisiatiewe nie. Behorende tot ʼn gemeente herinner ek my aan iets soortgelyk in die onlangse verlede. Borg die bouprojek, wen ʼn bakkie. Groot was my teleurstelling toe die bakkie ( wat ons bediening baie nodig het) na iemand anders toe gaan.

Ek het net vanoggend gewonder oor ons ( ja my ) motivering. Sou borg ʼn kind sonder die motor genoeg rede wees om deel te wees aan hierdie verdienstelike projek? Moet daar altyd ʼn lokaas wees wat my motiveer om nie een nie, maar tientalle inskrywings te stuur.

Kom ons wees eerlik. Die datum waarop die wenner aangekondig word is voorop in die gedagte. Dit word waarskynlik gedagboek en daar word lekker gekuier oor die prys wat in aantog is. Die kind, sy nood, die nood van tienduisende kinders in Suid Afrika en wêreldwyd, is nie regtig belangrik nie. Die kind het nie ʼn naam nie, sy konteks is onbekend, dit lê op die agtergrond. Dalk begin bid vir die kind wat deur die offervaardigheid van goeie mense ʼn beter kans op die lewe kry.

Dalk nader beweeg aan naweek ouer wees vir kinders wat andersins in ʼn inrigting sou moes agterbly.
Dalk jou naam opsit om as pleegouer op te tree.
Dalk ʼn beursfonds vir verdienstelike kinders ondersteun.
Dalk by die plaaslike skool verneem om daar ʼn kind is wie se skoolfonds nie betaal is nie.

Dalk die kind wat deur jou offervaardigheid ʼn kans op die lewe gegun word se hipotetiese naam voor die Here noem.
Borg ʼn kind….punt.

wen ʼn motor.