Gestuurdes

Dr Willem Pretorius lewer met hierdie nege weke stiltetydgids oor die kerk se gestuurdheid en roeping in hierdie wêreld ʼn baie belangrike bydrae. Diep in die hart van elke gelowige is daar die oortuiging dat God ʼn plan met sy of haar lewe het. Soos ʼn Jesaja vra mense wat die Here wil hê hulle “vir Hom” moet doen.

Die verrassende van ʼn egte missionale verstaan is die ontdekking dat God reeds oral besig is. Ons doen nie “iets” vir God nie, ons sluit veel eerder aan by dit waarmee Hy reeds besig is. Hy is in alles en onder alle omstandighede die Inisiatiefnemer.

Die gewaarwording dat ons hartlik uitgenooi word om by God aan te sluit, bring verwondering en rustigheid. Dit maak van die lewe ʼn avontuur en ʼn betekenisvolle reis.

Wat vir individuele gelowiges geld, is uiteraard op individuele gemeentes en die kerk as geheel van toepassing.

“God stuur ons” is ʼn belangrike skakel in die op weg wees van ToekomsVenster na en anderkant  2020. Geniet hierdie reis. 

Ds Jannie Pelser is die organiseerder van die ToekomsVenster inisiatief.