Bewaar ons Here

`ʼn Veertjie in die hoed van mnr Ramaphosa wat sy amptelike besoek aan Egipte summier kortgeknip het om met vloedgeteisterdes in KZN en ander plekke te simpatiseer.

Ons het meer van hierdie tipe leierskap nodig. Inderdaad sal sommige hierin politieke opportunisme wil sien, mnr Ramaphosa is immers ook die leier van die heersende politieke party.

Ons het in so ʼn mate in ʼn vertrouenskrisis geraak dat ons moeilik enige iets goeds van mekaar en ander glo.

Baie van ons leiers het skandelik ongeloofwaardig geraak en ons agterdogtig.

Dis die agenda agter die optrede wat harder spreek as die dade en optrede self.

Ons mag ons nie deur teleurstellings laat definieer nie. Daar is genoeg merkwaardige mense, leiers ingesluit, in ons land.

Kom ons waak jaloers oor ons vermoë om mekaar te vertrou en die beste te glo.

Daar is soos wat ook nou in KZN gesien word merkwaardige ondersteuning vir noodlydendes vanuit alle oorde. Die dapper moed van noodpersoneel word allerweë aangeprys. So ook familie, vriende en bure wat gevaarlike toestande trotseer het ten einde mense te probeer red.

Dat ʼn hele huishouding in Chatsworth onder die aanslag van ʼn kolkende  watermassa sterf is hartverskeurend. Sewe mense het gesterf. Wie kan jou so ʼn slag voorstel en hoe oorleef ʼn mens dit?

Ons tegnologie stel ons in staat om mense die ruimte in te neem, ons leef aan die vooraand van die sg. vierde industriële revolusie maar ons kan natuurrampe nog voorsien, nog behoorlik bestuur. Ons is broos en afhanklik. Daar word belangrike lesse geleer wanneer sulke gebeure  ons tref wat daartoe bydrae dat mense in die toekoms veiliger is maar ons is ten diepste nie volledig teen die mag van die natuur bestand nie.

Die skepping het ʼn manier om ons te help om ons plek te ken. Die vernietiging en skade wat aan die natuur gedoen word vorm deel van ʼn onbetaalde rekening. Daar word onder andere verwys na die hope plastiek wat na die hewige storms aan die kus uitgespoel het.

Iewers vra die skepping dat die rekening betaal sal word. Tereg sê die teks in Romeine dat die skepping met reikhalsende verlange wag op die openbaarmaking van die seuns van God.

Soos ʼn vrou in barensnood roep die skepping na heelheid en respek. Die ontstellende realiteit van toenemende ekologiese rampe wat ons in die gesig staar as ons nie ons verantwoordelikheid besef en pro aktief optree nie is reeds bekend.

Ek vrees dat baie na hierdie waarskuwings luister soos die geykte storie van die wolf wat in aankoms is .

Min  steur hulle daaraan totdat die wolf sy verskyning maak nie.

Dan is dit te laat.

Ons gebed is dat die Here die mense wat getraumatiseerd is, geliefdes en eiendom verloor het en effektief sonder ʼn heenkome, sal bemoedig. Ons bid verder dat beloftes wat van owerheidsweë gemaak word nie ydele leë woord sal bly nie maar verwerklik sal word.

Ja, dis bykans tyd vir die 2019 algemene verkiesing.  Dit sal die sesde volledig-demokratiese verkiesing sedert die einde van apartheid in 1994 wees.

Vir wie jy stem is jou prerogatief .

Dat jy stem is jou verantwoordelikheid.

Jou stem maak.

In my verstaan is die meerderheid die helfte plus een.

Jy mag die een wees.

Daardie een mag Suid Afrika op ʼn pad van heelwording begelei.

Dat ons nodig het om die aanloop en afhandeling van die verkiesing daagliks aan die Here op te dra spreek vanself. Ons is in alles, ook wat dit betref, afhanklik van die Here.

Emosies word maklik opgewek en soos die liefde kalmeer jy dit nie maklik weer nie. Bid dat ons leiers met groot verantwoordelikheid optree.

Die aartsbiskop van Kaapstad sê tereg dat die toekoms van hierdie land nie alleen aan politieke partye oorgelaat kan word nie.

Ons het almal ʼn verantwoordelikheid en kan dit nie ontsnap nie.

Die mure voor ons huise is stukkend.

Kom ons bou met wat ons het.

Laastens kan ʼn mens jou dit nie voorstel dat in die naam van watter saak ook al jy jouself en nagenoeg 390 mense soos nou in Sri Lanka die ewigheid inblaas nie. Hoe kru en onnodig.

Mag die Here die mense van Sri Lanka troos en bystaan. Mag die geweld ophou.

Ek soek maar mis stemme hier ter plaatse  wat luidkeels hierdie tipe optrede veroordeel en pro-aktief werk om die leuen daaragter te ontbloot. Ons besef hoe ontstellend kwesbaar ons in Suid Afrika  ook is. Die duiwel is ʼn mense moordenaar en ʼn leuenaar.

Hy het geen goeie bedoelinge met mense nie.

Die oop graf getuig van die oorwinning wat ons in die Naam van Jesus het.

Name above all names

Beautiful Saviour

Glorious Lord

Immanuel

God is with us

Blessed Redeemer

Living Word