-Face your fears

Presies hoe akuut vrees in die lewe van God se mense is word daarin demonstreer dat op bykans elke bladsy van die Bybel daar staan “ moenie bang wees nie”.
Iemand beweer 366 maal, een vir elke dag. Indien vrees net teoreties was sou dit sekerlik nie soveel prominensie in die Skrif geniet het nie.

Dan is dit die geloofshelde, mense na wie ons opsien en wie se lewenswandel ons aanspoor, wat dit telkemale moes hoor. Die Here sal seker nie vir iemand wat nie bang is nie sê moenie bang wees nie. Ons kan aanvaar dat die manne en vroue van wie ons in die Bybel lees ten minste somtyds bang was.

Een van die ellende van ons samelewing is dat ons nie teenoor mekaar en soms onsself kan erken dat ons sekere emosies belewe nie. Skuldgevoelens en selfveroordeling tree onmiddellik in en word geaksentueer deur die bose. Ons innerlike stem gaan oor tot veroordeling en deel straf uit.
Ons voel minderwaardig en ʼn mislukking in die geloof. Die teendeel is egter eerder waar.

Die meeste, indien nie alle mense beleef vrees met tye. Dit is immers duidelik uit die Bybel. Vrees mag ʼn teken wees van kleingeloof soos Jesus per geleentheid sy dissipels aanspreek, inderdaad, maar niemand van ons het reeds gearriveer nie. Ons is op reis, God is nie met ons klaar nie en wil ons help om ons vrese te oorwin.
Moenie dat vrees jou oorweldig nie.
Dis net ʼn gevoel.

Dis nie die werklikheid nie en dit gaan ( die ervaring het jou mos geleer) verby. Dit verklap iets van die manier waarop jy oor die lewe en sy uitdagings, jouself en selfs die geloof dink. Romeine sê dis waar die transformasie moet plaasvind.

Wees so ʼn bietjie verdraagsaam met jouself.

Praat met iemand oor jou vrese. Hulle sal nie minder van jou dink nie, trouens dit sal hulle dal kook help.

Rom. 12 Be ye transformed by the renewal of your mind.
Laat God julle vernuwe deur julle denke te verander.