Find, fix and finish.

Die bende geweld op die Kaapse vlakte is algemeen bekend. Die moontlikheid dat die SAW ontplooi gaan word om wet en orde te handhaaf is nie uitgesluit nie. Daar heers ʼn lewendige debat of dit die aangewese weg is om te volg. Immers soldate word anders opgelei as polisielede en mag dalk net verder tot die konflik bydrae. Dalk moet die SAP beter toegerus, bemagtig en beman word om die konflik te hanteer word gesê.
In so ʼn gesprek som die kenner die ingesteldheid van die SAW met betrekking tot die vyand as find, fix and finish op.
Dit herinner my sterk aan ons mandaat om met die bose en sy werke af te handel. Sy vernietigende werk in ons wêreld is ontstellend sigbaar. Hy maak geen geheim van sy agenda om soveel mense as moontlik te laat ontspoor van die lewenstrajek af nie. Hy slaag ook in ʼn groot mate daarin. Die vraag is dus waarom die duiwel soveel sukses onder mense behaal.
Ek vermoed een van die redes is dat ons nie genoegsaam gesentiseer is vir die geestelike oorlog waarvan ons as gelowiges deel is nie. Ek is die eerste om te vra dat ons tog nie weer so duiwel en bose bewus sal word dat dit die versoeningswerk van Christus oorskadu nie. Uiteraard kan dit ook nie maar ons is geneig om so vyand bewus te word dat ons ons vertrekpunt as verlostes verloor.
Terug by geestelike oorlogvoering. (Efes.4:27)
Ons is reeds meer as oorwinnaars en die vyand is reeds van alle mag ontklee.

 • Jesus se woorde, alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee, gaan en maak dissipels moet ernstig opgeneem word.
  Die duiwel loop soos ʼn brullende leeu rond. (1 Petrus 5:8)
 • Hy is die vader van alle leuens en ʼn kulkunstenaar duisend. Dis niks meer as oëverblindery vir wie in en deur die Heilige Gees onderskei nie. (Joh.8:44)
  Die stryd is nie minder werklik nie
 • Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen ʼn onsigbare vyand in die lug. (Efes. 6:12)
  Die roeping van gelowiges is om waar en wanneer die vyand raakgeloop word die oorwinning van Christus sigbaar konkreet te maak. Dit sluit gebed in, uiteraard. Dit vra egter veel meer van ons. Dit vra die bereidwilligheid om in die mate waarin elkeen van ons die vermoë, geleentheid en middele het iets daadwerklik aan ander se worsteling te help doen. Dit mag
 • Begeleiding na ʼn rehabilitasie sentrum vra
 • Navorsing, raad en ondersteuning om van ʼn verslawende gewoonte ontslae te raak
 • Tyd saam met iemand anders in die Woord deur te bring
 • Iemand saam te nooi, ook te gaan haal na ʼn erediens totdat daardie “gewoonte” vasgele is
 • Fondse beskikbaar te stel dat instansies wat hierdie tipe begeleiding doen bemagtig word.
  Dis maar enkele rigtingwysers.
  Find, fix and finish the enemy.
  Niks minder, niks meer nie.