– Bietjie, bietjie maak meer


God belowe Abram, die vader van die gelowiges, dat Hy hom ʼn man van groot betekenis sal maak. (Gen.15)
Sy invloed en getuienis sal oor geslagte heen weerklink tot aansporing van ander gelowiges.

Ons ken Abram, alhoewel nie volmaak nie, as ʼn man van geloof. Die episode toe hy sy seun Izak, die seun van belofte moes offer, gryp ʼn mens in die hart. Ek kan my wat in Abram se gedagtes moes omgegaan het nie eers voorstel nie.

God voorsien op wonderlike wyse ʼn ram wat as offer aangebied kan word terwyl Izak se lewe gespaar word. Nou weet ek se God, dat jy …

Abram, man van geloof, man van groot betekenis.
Ek is daarvan oortuig dat die meeste van ons mense van betekenis wil wees, groot betekenis. Ons het nodig om te weet dat ons “hier wees” tog aan die einde van die dag iets beteken het. Die lewe kan nie ongesiens verbygaan en daar is niks om te wys nie. Op die een of ander manier moet komende geslagte die voordeel geniet van wat ek hier in gehoorsaamheid gedoen het. Daar moet sin en betekenis wees.

Die eendag se “mooi so goeie en getroue dienskneg en diensmaagd’ moet konteks hê.

Die gelykenis van die man wat op reis gegaan het kom by my op. Elkeen het ʼn hoeveelheid gawes (talente) ontvangs. Toe die eienaar terugkom het hy rekenskap gevra. Ons ken die verhaal.

Groot betekenis word uit klein dade van gehoorsaamheid opgemaak. Elke dag getrou wees in dit wat die Here jou opdra om te doen. Nie noodwendig opspraakwekkende goed nie alhoewel daar mense is wat daarmee vertrou word.

Vir die meeste van ons beteken dit egter ʼn rustige geloofwaardige uitlewe van ons oortuiging dat Jesus die Here is, dat Hy die lewe die moeite werd maak en dat ons medewerkers met Hom en sy Gees is.

Jy wil ook iemand van betekenis, groot betekenis wees?
Wees dan getrou in dit wat Hy vandag van jou vra.
Onthou, dis sy werk. Ons kan en hoef nie verantwoordelikheid vir die wêreld te dra nie.
Hy hou dit reeds in sy hand.

Wees bedag op die geleenthede wat na jou kant toe kom om te getuig van sy liefde.

Wat jou getuienis vermag is nie jou saak nie.
Dis die Gees wat die vrug teweeg bring.

God seën jou.