• As alles verkeerd gaan
  (weet dat jy waarskynlik iets reg doen)

Ai, kan die lewe nie maar minder gekompliseerd wees nie? Dit lyk en voel asof die goeie met soveel weerstand begroet word dat dit amper nie die moeite werd is nie.

Welkom by die stryd van die geloof. Jesus het dit intens beleef. Net na sy doop word Hy, die Seun van God self, die woestyn ingelei en op ongenaakbare wyse aan versoeking en leuens blootgestel.

Die Bybel leer ons immers dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie maar teen die owerhede en magte wat in die buitenste ruim opereer. Derhalwe moet ons die volle wapenrusting van God aantrek en staande bly in die dag van onheil. (Efes.6)

Jesus se woorde aan Petrus val my op.

Lukas 22:31“Simon, Simon!” het Jesus gesê. “Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif.32 Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie.

Die Bybel leer ons dat die Heilige Gees vir ons by God intree met onuitspreeklike versugtinge. Ons kan rus in die wete dat die bose oorwin is, in beginsel ontklee is van alle mag ( dis net ʼn gebrul), dat hy die vader van alle leuens en onreg is en dat ons hom in die krag van God se Gees kan en moet weerstaan.

Die Woord sê “weerstaan die duiwel en hy SAL van julle wegvlug”.

Wanneer daar niks betekenisvol in jou lewe gebeur nie karring die bose nie met jou nie. Daar is niks om te ontwrig nie. Alles is rustig en stil.

Wanneer jy egter in die geloof opstaan en as gestuurde begin om by te dra tot die koms van God se Koninkryk gons dit in sy kwartiere. Daar word dringend vergadering gehou oor strategie om jou te ontsenu en te ontmoedig. Hy weet waar die stukkende, gevoelige en sensitiewe plekkies in jou mondering is.

Die Bybel sê ook “moenie die duiwel vatkans gee nie”.

Loof die Here dat Hy ook weet van die sensitiewe plekkies in jou lewe. Hy gee sy engele opdrag aangaande jou. Jy kan kragtig voortgaan met wat Hy jou opdra om te doen.

Wees getroos, as die vyand op jou toesak is jy waarskynlik besig met iets belangrik. Ons bid tog, laat U Koninkryk (ook deur my) kom.

Vandag.

Ps. Toekomsvenster het ʼn aantal jongmense in opleiding (houtwerkvaardighede) ten einde hulle meer geskik vir die werkplek te maak. Ons het ongelukkig nie die kapasiteit om behoorlik na alles om te sien nie en is aangewese op die liefde en guns van ons medewerkers. Ons het benewens finansies:

Toekomsvenster
Standard bank
rek nr. 420629645
tak kode 01851 (Key West)

ook gereedskap nodig. Somtyds le daar goed rond wat nie (meer) gebruik word nie. Hier volg ʼn lysie. Skakel asb Madelaine 011 6652516 of Jannie 0836019094 sodat ons ʼn reeling kan tref. So bring jy hoop en uitkoms. So baie dankie.

 • Elektriese bore
 • Hammers
 • Maatband
 • Klampe
 • Veiligheidsbrille
 • Handskoene
 • Stof/gesigmaskers
 • Oorpakke
 • Skroewe & Spykers
 • Boorpunte
 • “Manual belt”
 • Afskuur masjiene/skawe
 • Skierpapier
 • Ander houtwerk toerusting.