Pasop vir die roofvoëls

Genesis 15:12  

Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abram het hulle weggejaag.

Lees gerus Genesis 15. God sluit ʼn verbond met Abram in terme waarvan Hy hom ʼn ryke nageslag belowe. Hy verseker Abram van sy beskerming en sorg.

“NÁ hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ’n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou loon is baie groot.”

Abram kry opdrag om diere voor te berei en teenoor mekaar in helftes op te stel. Later die nag beweeg God tussen die karkasse deur ten einde die verbond (belofte) te bevestig. Abram raak egter aan die slaap nadat ʼn diep onrustigheid hom oorval het.

Hy word wakker wanneer roofvoëls op die offer toesak. Die roofvoëls is God se teeparty en probeer wat hier gebeur in die wiele ry. Die roofvoëls is eweneens simbool van die bose en sy vernietigende en ondermynende bedrywigheid in die lewe van gelowiges.

Nuwe Testamentiese word die bose met God se Woord in die mond bestry. Openbaring 12:11 (OV) 11            

“Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.”

Christene het ʼn teeparty. Hy weet dat sy tyd min is en probeer alles om die getuienis van God se kinders te ondermyn. Ons leef egter nie angstig nie maar vanuit die oorwinning aan die kruis. Die nuwe verbond van genade is nie deur die bloed van offerdiere bevestig nie, maar die bloed van die Lam.

Die Bybel maan God se kinders om in die krag van die Heilige Gees die bose te weerstaan. Hy is ʼn verslane vyand en sy toekoms is beseël.

Dit beteken egter nie dat hy steeds voortgaan om die wêreld erg te ontwrig nie. Hy slaag ook daarin as God se kinders nie tot die tande bewapen is met die Woord, hul getuienis en die Gees nie.

Wees bedag op die roofvoëls.

Bly op jou pos.

Moenie die leuen plek gee in jou lewe nie.

God het goeie, uitnemende bedoelinge met jou.

Leef voluit vandag.