Jou lewenslyn

Dis ’n ongemaklikke oefening wat my effens onkant gevang het toe ek die eerste keer by ’n sinode sitting daarmee gekonfronteer is.

Elkeen van die afgevaardigdes het ’n stuk tou ontvang wat jou lewe op aarde voorstel. Die vertrekpunt is Psalm 73 waar die digter praat van 70 jaar en indien jy baie sterk is, (sy woorde) tagtig jaar. Toegegee, daar is mense wat langer lewe veral met die vordering wat op mediese gebied gemaak word. Tog dink ek nie dit is onrealisties om maar in die kategorie van 80 te dink nie.

Die eerste opdrag was om jou eie lewensreis op die stuk tou te projekteer. Kortom, sny af wat verby is. As jy tans veertig jaar oud is en jou verwagte lewensverwagting is tagtig, val die helfte van die tou op die grond.

Dan word ’n volgende derde afgetrek wat goeie slaap verteenwoordig. Dis ’n noodwendigheid en om dit op te offer is om aan jou eie lewenskwaliteit te peuter. Sny af.

Alhoewel dit nog nie gerealiseer het nie prober ons ’n berekening doen van hoeveel nuttige tyd jy nog op aarde mag hê.

Konserwatief sou ’n mens seker ’n verdere 10% kon aftrek vir ander noodsaaklike takies.

Dit is nogal ’n onstellende gewaarwording as jy reeds by ouderdom 65 is. Daar bly nie baie oor nie.

Belangrik egter  om daarop te let dat lewenskwaliteit nie noodwendig in jare gemeet word nie, maar in betekenis en vervulling. So gesien kan ’n mens nog ’n leeftyd lewe maar geen betekenis ervaar nie. Jy kan ook net ’n kort tydjie oorhê maar voluit, bevredigend en oortuigend lewe.

Dit is ook belangrik om daarop te let dat tyd saam met jou geliefdes, midde jou plaaslike geloofsgemeenskap, by die werk, noodwendige sosialisering ens. nie minder produktief (hemels) is nie. Ons is nie produksie middele nie, ons is kinders, erfgename en mede erfegame van Jesus Christus. Ons behoort aan ’n hemelse huishouding en verteenwoordig Hom in alles op aarde.

Die kort en lank van die oefening is om te verstaan dat die lewe ’n eenmalige genadegawe is.

Ons het geen waarborge benewens die ewige lewe (as ’n teenwoordige en toekomstige realiteit) mits ons in Jesus glo nie.

Miskien kan ons die volgende oorweeg.

–              Hoeveel tyd is reeds verby?

–              Was dit sinvol en kan jy dankbaar daarop terug kyk? ( Dank die Here da tons mislukkings ook “onder die bloed” van Jesus is. Daar is egter altyd iets om voor dankbaar te wees.

–              Hoeveel tyd is oor en hoe wil jy dit deurbring? Onthou “one life is all I have, one life to give to Jesus”

–              Mag ons almal uiteindelik hoor “ mooi so goeie en getroue dienskeng en diensmaagd, jy was getrou.

Tyd is min.

Leef voluit vir Hom.

Gryp die dag.

Waardeer iemand….

[Message clipped]  View entire message