–              Bid, dis nie so moeilik nie.

Sou die Here bedoel het dat die lewe saam met Hom moeilik en moeisaam moet wees? Ek dink nie so nie. Tog beleef baie van ons die Christelike wandel swaar en selfs pynlik. Dis asof die Here gedurig die onmoontlike van ons vra en onbereikbare eise stel. Daarmee is Hy altyd gereed om ons tereg te wys en oor die vingers te tik omdat ons nie aan standaarde voldoen nie.

Ek dink nie dis die God van die Bybel nie en dit klink ook nie na Goeie Nuus nie.

Dit beteken hoegenaamd nie dat dissipline, selfbeheersing en integriteit die hoogste premie verdien in ons geestelike lewe nie. Daar is nie plek vir ʼn slordige geloofslewe nie. Ons moet erns maak met die Woord en die opdragte wat daarin vervat is. Die Heilige Gees het egter dit wat ou Testamenties ʼn standaard buite ons verteenwoordig het deur die wedergeboorte op ons harte geskrywe. Ons kan nou bo natuurlik daarvolgens lewe omdat die Gees ons bekwaam en toerus. (Eseg.36:26 26           

Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee.)

Een van die geloofsgewoontes waaroor ons dikwels skuldig en minderwaardig voel is gebed.

Ons redeneer dat ons nie lank genoeg, intelligent genoeg, teologies korrek bid nie.

Ons bekommer ons of ons die Vader, Seun of Gees in die gebed moet aanspreek.

Ons verkwalik ons onvermoë met betrekking tot die saak as daar oënskynlik nie gebedsverhoring kom nie.

Ons voel skuldig omdat ons gedagtes afdwaal terwyl ons bid.

Ons wonder of die Here hoegenaamd hoor wat ons bid en watter verskil dit aan die einde van die dag maak.

So kan ons aangaan.

Gebed reg verstaan is ʼn heerlike samesyn met die Een wat jou onuitspreeklik liefhet. Hy staan nie gereed om te oordeel en te veroordeel nie.

Ons weet waar daardie beskuldigings vandaan kom. (DIE OPENBARING 12:10

Toe het ek ‘n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: “Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.

Vra die Here dat Hy jou help om jou te help om gebed as ʼn opbouende en vertroostende genadegawe te beleef.

Hou op skuldig voel.

God kyk na jou hart.

Bedoel jy dit opreg?

Dan het jy reeds ver gevorder na betekenisvolle gebed. (1 JOHANNES 3:20

As ons gewete ons veroordeel – God is groter as ons gewete, en Hy weet alles ).

Kyk net weer na die ongekompliseerde en op die man af gebed wat Jesus sy dissipels geleer het.

Bid dit nou.

Ons Vader wat in die hemel woon

Laat U Naam geheilig word

Laat U Koninkryk kom

Laat U wil geskied

Soos in die hemel so ook op die aarde

Gee ons vandag ons daaglikse brood

En vergewe ons ons skuldenaars soos ons die vergewe

Wat teen ons sondig

Ek lei ons nie in versoeking nie

Maar verlos ons van die bose.