–          Kies jou vriende

Die Bybel het baie te sê oor vriende. 

Die Psalmdigter treur oor ʼn vriend wat hom in die rug gesteek het.

PSALMS 55:14

Maar nou is dit jy, ‘n man soos ek, my maat en my goeie vriend.

Die Spreuke digter besing die lof van ʼn goeie en betroubare vriend.

SPREUKE 17:17

Op ‘n vriend se liefde kan jy altyd reken; jou broer is daar met die oog op jou nood.

SPREUKE 18:24

Maats kan jou breek, maar daar kan ook ‘n vriend wees wat nader is as ‘n broer.

Jesus is die vriend van tollenaars en sondaars, derhalwe ook ons Vriend.

MATTEUS 11:19

Die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê: ‘Kyk daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars.’ Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.

Onthou julle die ou bekende halleluja ?

Wat ʼn vriend het ons in Jesus

Hy wat in ons plek wil staan. 

Inderdaad, goeie vriende is gesog maar goeie vriende is skaars. Ek het die teendeel al in die bediening beleef. Vriende kan mens in ellende laat beland veral as jy nog nie jou gedagte opgemaak het oor hoe jy wil ewe en waaraan jy geken wil word nie. 

Soms is mense so vriendhonger dat hulle enige iemand wat belangstelling toon as die ware Jakob sal aanvaar.

Slegte vriende het ʼn agenda. Hulle gebruik jou soos die verlore seun se vriende hom misbruik het. As die weelde eers verkwis is laat hulle hom alleen. Dan is daar van die mooiweersvriende geen teken nie.

Om jou vriende te kies is nie ʼn teken van hoogmoed of meerderwaardigheid nie. Die Bybel sê slegte geselskap bederf goeie sedes. 1 Korintiërs 15:33

Dit is veral gevaarlik wanneer jou vriende mense met slegte verhoudingservarings is. Iemand wat skielik sg. ongekende vryheid ontdek het nadat sy en haar man uitmekaar is laat ʼn ander verhouding wat reeds wankel sommer vinnig in die hek duik. 

Soek vriende wat dieselfde lewensuitkyk as jy het, dieselfde waardes onderskryf en belangriker selfs, kinders van die Here is.

Soek jou vriende by die plaaslike gemeente. 

Word deel van ʼn kleingroep en bid oor en vir die regte vriende.

Moenie sommer halsoorkop in ʼn sg. vriendskapsverhouding vasgevang word nie.

Wees ʼn betroubare vriend vir iemand anders. 

Dis ook Koninkrykswerk.