Leon Ferreira sing die lied “Asemrowend is my Koning, asemrowend is die werke van sy Hand”
Dis ʼn huldeblyk aan ʼn manjifieke God.
Hy is onvergelykbaar en totaal buite die verwysingsraamwerk van ʼn mens. Wat God van Homself in sy Woord (die Bybel) openbaar is net  ʼn breukdeel van wil Hy is.
Die Bybelse openbaring aangaande God is op sy beste net ʼn probeerslag van die skrywers om lesers aan die God van die heelal, die Vader van ons Here Jesus, en die Heilige Gees voor te stel.
Die Bybel kan God nie bevat nie.
Salomo kom tot daardie gewaarwording by die bou en inwyding van die tempel as hy sê “die hoogste hemel kan U nie bevat nie”.
Jesaja sê die aarde is n “voetstoeltjie” vir ons God.
WOW.
Wanneer ons eenmaal in sy teenwoordigheid, van aangesig tot aangesig en sonder enige belemmering Hom aanskou sal ons uitroep “die helfte is my nooit vertel nie”.
Sou ons enige iets anders kan doen as om sonder ophou, elke bewustelike oomblik uit te roep “ Heilig, Heilig, Heilig is die Here God” ?
Ons sal nie wegkyk nie, selfs nie vir ʼn oomblik nie omdat ons niks wil mis van sy teenwoordigheid nie.
Die ewigheid self sal ver te kort wees om selfs ʼn klein stukkie van sy almag en teenwoordigheid in te drink.
Dié ontsagwekkende God is my God en jou Vader en ons Verlosser en …Vriend. Ek word herinner aan ʼn ander bekende lied “ I am a friend of God”
Julle, ons dink te klein oor Hom!!
Ons is te gou tevrede met klein stukkies/porsies heerlikheid.
God se teenwoordigheid moet ons honger maak om meer en meer van Hom te belewe.
“This is my desire, to honor You
Lord with all my life I worship You”.
Job 37
1 Dan begin ek bewe en gaan my hart aan die ruk.
2 Hoor hoe bulder die stem van God, hoe dreun dit uit sy mond!
3 Hy laat dit losbreek in die hemelruim, Hy laat dit blits tot by die uithoeke van die wêreld,

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

4 en dan kom die donderslag. God laat sy magtige stem hoor, Hy stuur die onweer in volle krag wanneer Hy sy stem laat hoor.