As ons baklei

Konflik is nie lekker nie tensy daar iets verkeerd is. Daar is mense wat energie put uit ʼn gedurige bakleiery maar ons praat nie van sulke mense nie. Ons gesels oor twee mense binne ʼn stabiele en veilige huweliksomgewing wat van tyd tot tyd met mekaar verskil. Wanneer die verskil in intensiteit toeneem kan ons van konflik praat.

Konflik is meermale net ʼn verskil van mening, verskillende perspektiewe van en op die lewe, verskillende verwagtinge. Somtyds egter is die saak waaroor verskil word meer intens en gee dit aanleiding tot intense gemoedskommelinge. Jy voel kwaad, ongelukkig, te nagekom en verontreg.
Jou gevoelens mag substasie hê of dit mag soos reeds gesê op ʼn misverstand gegrond wees.
Dit is belangrik dat ʼn mens altyd die beste van mekaar glo en aanvaar. Wees daarvan oortuig dat jou man/vrou geen negatiewe en moedswillige bybedoelinge het nie en nie willens en wetens daarop uit is om jou te verniel nie. Indien dit wel gebeur moet ʼn huweliksberader dringende gespreek word. Een van die partye kan ʼn probleem met die verwoording en belewing van konflik/woede hê en hulp benodig om die negatiewe energie bedagsaam te kanaliseer.
In die normale egter kan dit tog nie wees dat elke konflik situasie berus op ʼn kwaadwillige ingesteldheid om die ander te verneder nie. Onthou, julle wen saam of verloor saam. Ons is nie kinders wat altyd moet wen anders is ons kwaad nie. Dit gaan oor die verhouding en die saak, nie die persoon nie. Ek sê weer, aanvaar en wees verseker van mekaar se beste bedoelings.
Konflik is nie negatief nie tensy dit soos reeds gestel aanhou sonder om opgelos te word. Konflik is ʼn uitnodiging, ʼn geleentheid om dieper te delf in julle verstaan van mekaar en ʼn geleentheid om die groter potensiaal van die verhouding te ontdek. Moenie konflik mors nie. Gebruik dit. Luister na die boodskap daaragter. Maak erns daarmee en as julle nie vorder nie spreek iemand wat kan help. Dis die volwasse ding om te doen.
Baklei mooi!!
Gebed
Ai Here, ons baklei somtyds kaalvuis en maak mekaar baie seer. Ons bedoel dit nie maar weet net nie hoe om die situasie te hanteer nie.
Leer ons deur U Woord en Gees om mekaar altyd te waardeer en in ʼn gesindheid van liefde te dien.
Dankie vir U voorbeeld.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}

Amen