Lees dan verder.

Joyce Meyer, die bekende prediker vra in een van haar boodskappe die vraag “are you sick and tired of being sick and tired”?

Die vraag herinner my aan die woorde van Jesus in Matteus 11 waar hy ons uitnooi om na Hom te kom wanneer ons oorweldig, uitgeput en oorlaai voel.

Uiteraard gaan ons nie net na die Here toe wanneer ons wiele afval nie. Ons leef immers in ʼn lewende verhouding met Hom. Tog kom daar tye dat jy net so oorweldig en onbekwaam voel dat jy ʼn skuilplek broodnodig het. Ek is daarvan oortuig dat baie van julle wat hierdie blog lees al die ervaring gehad het. Dit mag selfs wees dat dit nou jou belewenis is. Onthou gerus die volgende.

• Moenie die boodskap wat vanuit jou binneste, jou menswees, na jou toe kom verwaarloos, ignoreer of disrespekvol daarmee omgaan nie. Jou “binne wêreld” gerugsteun deur die res van jou menswees probeer jou aandag trek. Gee daarom aandag. Dit kan jou baie pyn spaar.

• Kom tot stilstand sodat jy analities kan dink en die bron en inhoud van die boodskap kan definieer. Wat is die boodskap? Jy mag oorwerk wees, jy mag siek wees, jy mag depressief wees.

• Kry perspektief. Indien die boodskap voortdurend na jou toe kom kan jy ʼn algehele insinking beleef as jy nie dringend aandag gee nie. Indien dit is omdat vandag of hierdie week besondere eise aan jou stel leef met die verwagting dat dit sal verbygaan en moenie paniekerig raak nie. Vat dit stadiger.

• Herdefinieer jou prioriteite. Is die kool die sous werd? Wat doen jy en waarom doen jy dit? Is die las wat jy dra die een wat die Here jou opgelê het? Hy sê dis sag en skaaf nie jou skouers nie.

• Sien iemand en praat oor jou ervaring. Kom by jou dokter uit. Kry ʼn lewensbegeleier, mentor of vertroueling aan boord.

• Oorweeg jou dagboek krities. Dis jy wat die inskrywings maak of ten minste goedkeur, of hoe? Neem belangrike besluite. Vat jou lewe terug!!

Die storie van die suurstof in die kajuit laat my altyd weer dink. Wanneer die kajuitbemanning passasiers vir die vlug voorberei word hulle protokol geleer ingeval daar ʼn noodsituasie ontstaan. Suurstofmaskers val uit die luike bo jou. Eers op jou gesig en dan help jy iemand naby jou wat in nood verkeer. ʼn Dooie, benoude en hygende jy beteken vir niemand niks nie.

Matt 11: 28
“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.”