Gedurende die naweek wat voorlê sal een van die grootste Evangeliese – en gebedsaamtrekke tot nog in Suid Afrika plaasvind. Die logistieke is verbysterend en bewonderenswaardig. Die geliefde en bekende prediker-boer Angus Buchan sal die Woord bring en mense in gebed voor God se troon van genade verenig. Wit en swart en bruin sal mekaar omarm voor God se troon van genade.

Suid Afrika is in die moeilikheid en wie dit ontken leef in ʼn gekke paradys. God se troue beloftes en krag en die gehoorsaamheid van sy kinders kan ʼn nuwe dag teweeg bring.

Die Gees van God kan nie weerstaan word nie en sy werk mag nie geringgeskat word nie. Niks betekenisvol gebeur sonder gebed nie en ek glo dat God ʼn gees ( Gees) van gebed sal gee oor die lengte en breedte van ons geknelde land.

Gebed en gehoorsaamheid gaan egter hand aan hand. Om die “ons Vader” te bid en te vra dat God se Koninkryk sal kom, sonder om jouself as agent van verandering aan God aan te bied, soos ʼn Jesaja te sê “hier is ek Here, stuur my” en daadwerklik iets te gaan doen, is ʼn futiele oefening. Dis tydmors, God s’n en joune.

Mag die vrug van hierdie gebedsbyeenkoms oorvloedig wees. Mag die liefde van God Suid Afrika soos ʼn sandstorm tref. Mag verhoudings geheel, samelewingsverbande vernuwe en wonde genees word.

Josafat se gebed is ter sake.

2 Konings 20:3
Josafat was bang en het by die Here hulp gesoek. Hy het ‘n vasdag in die hele Juda uitgeroep
Ons God, sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek, te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig.”

Joh. 6 68
Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee.
En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is.”

Dankie aan elke medewerker wat met groot opoffering hierdie geleentheid moontlik maak. Ons kan nie almal daar wees nie maar ons bid saam.

Ps. Miskien wil jy jou (kort en op die man af) gebed hier onder verwoord. Dan bid ons sommer so saam met mekaar.

Ps. Toekomsvenster het ʼn splinternuwe dagboek oor gebed. Bestel joune vandag. Skakel Drienie 011 6652017 of aanlyn by www.toekomsvenster.co.za

Groete, Jannie Pelser