p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Donderdag 9 Februarie

LUKAS 17:10

So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen (Ou vertaling)
So is dit ook met julle: as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.” (Nuwe vertaling)
Hierdie teks plaas ons posisie voor God in perspektief. Ons kan so maklik verlei word om te dink dat ons God ʼn guns doen deur in gehoorsaamheid te doen wat Hy van ons vra. 
Ons moet dalk ons posisie voor Hom heroorweeg. ʼn  Besoekende leraar, Jaco Strydom, het een aand gevra “ wie werk vir wie, is in wie se diens?
As ons dink aan die lysies behoeftes en begeertes en uitdagings wat ons daagliks voor Hom uitrol lyk dit kompleet of ons iewers iets aan die stert beet het. Hy is die Skepper en ons is die werk van sy hande, skepsele. Ons word geroep om in gehoorsaamheid, gemotiveer deur dankbaarheid en aangegryp deur die wonder van ʼn persoonlike verhouding met Hom te doen wat Hy van ons vra. 
Dit beteken nie dat ons nie mag vra nie. 
FILIPPENSE 4:6
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
Ek is daarvan oortuig dat as een of ander prominente figuur ons sou vra om iets vir hom of haar te doen, ons nie sou huiwer nie. Hoeveel te meer wanneer dit by die Koning van die Konings kom, Hy aan wie alles behoort en wat niks van niemand nodig het nie. Trouens die engele is dienende geeste wat uitgestuur word om die uitverkorenes te dien. HEBREËRS 1:7 Van die engele sê Hy: “Hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme.”
Soos toe Hy in die woestyn voor die aanvang van sy aardse bediening versoek is om engele op te roep om Hom by te staan maar dit nie gedoen het nie kan Hy enige tyd ʼn skare engele opkommandeer om te doen wat Hy gedoen wil hê. “As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe: “Hy sal sy engele oor jou opdrag gee “en: “Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie. ”
En tog gebruik Hy mense soos ons.
Wat ʼn voorreg.
Hier is ek Here, stuur my.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}