Twee weke
Daar is ongeveer twee weke voor die groot gebedsinisiatief wat poog om miljoene mense in Suid Afrika te betrek, weliswaar nie by een versamelpunt nie maar letterlik waar hulle hulself daagliks bevind.
Christene is somtyds geneig om Christenskap en die uitlewing daarvan rondom die kerkkompleks en wat daar gefasiliteer word in te rig. Sondae se eredienste en die insidentele byeenkoms gedurende die week maak voorsiening vir geloofsgroei en uitlewing. Die res is eie sake waarby God geen belang het nie. Uiteraard is dit ʼn verkeerde verstaan van Christenskap. Ons geloofslewe omsluit en deurdring letterlik elke faset van ons bestaan. Van opstaan tot gaan slaap is ons besig om uitvoering te gee aan die groot opdrag, nl. om deur ons lewe en optrede mense na God te lok.
Die gebedsinisiatief bou daarop voort. Vir die elf dae, Hemelvaart (25 Mei) en die tien dae van Pinkster (tot 4 Junie) word gelowiges opgeroep om te bid waar hul besig is. Die werkplek, kantoor, besigheid, gimnasium, klaskamer, lesinglokaal, staatsdepartement, noem maar op. Gebede veral tydens die goue uur van gebed, daagliks vanaf 12:00-14:00.
Daarbenewens word Christene uitgedaag om hul gemaksones buite te tree en ook saam met mense wat onbekend is te bid. Veral ons kollegas van ander tale en kulture. Op daardie wyse herbou ons die muur voor ons huise soos in Nehemia se tyd.
Besoek gerus www.sapray.co.za

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}