Woensdag 8 Februarie

FILIPPENSE 4:6

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend
Besorgdheid oor die lewe. Dit voel amper asof die Here die onmoontlike van ons verwag, nl. om nie besorg te wees nie. In my gedagtes het ek nou al ʼn onderskeid gemaak tussen “bekommerd” en “besorg”, so asof die een darem meer aanvaarbaar is as die ander. Dis feitelik dieselfde ding en die onderbou daarvan is wantroue, ongeloof en twyfel. Die onderbou dáárvan is vrees. 1 JOHANNES 4:18  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.
Vrees is verlammend en nie van die Here af nie. Dis nie verniet dat die Bybel by herhaling sê “moenie vrees nie” , moenie bekommerd wees nie. JOSUA 1:9  Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}

Ek is so dankbaar dat die Bybel vol is van hierdie oproep. Enersyds omdat ek met die karakters in die Bybel kan identifiseer en hulle met my, andersins  omdat dit telkemale opgevolg word met die versekering dat die Here dáár is, dat Hy sorg en versorg, dat Hy in alles betroubaar is, dat Hy nooit, maar nooit teruggaan op sy Woord nie en dat elke belofte gerugsteun word deur sy trou en integriteit. 
Die Psalmdigter getuig daarvan PSALMS 37:25 Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Vertrou Hom vandag volkome. Niemand wat sy vertroue in Hom stel word teleurgestel nie.