Oproep tot gebed

“Nou kan ons nog net bid” is ʼn frase wat ʼn mens dikwels hoor by mense wat redelik moedeloos probeer is. Dinge wil net die vlot nie en elke denkbare moontlike oplossing is bedink en beproef, maar sonder sukses. Ten einde laaste sak hulle moedeloos en uitgeput in ʼn leuenstoel in en verklaar vroom” Nou kan ons nog net bid”.
Is gebed ʼn laaste uitweg? Uiteraard nee!! Nie as gebed die grondhouding van gelowiges is nie. Immers, ons leef in totale afhanklikheid van die Here en is vir elke asemteug van Hom afhanklik. Die eerste ding wat kinders van die Here doen, in goeie tye en “slegte” is om die Here te raadpleeg. Dié frase word dikwels in die Bybel gebruik. Twee interessante voorbeelde (gaan lees gerus die verhale)
JOSUA 9:14
Die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie.
RIGTERS 1:1
Na die dood van Josua het die Israeliete die Here geraadpleeg. Hulle het gevra: “Wie van ons moet eerste teen die Kanaäniete gaan veg?

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

God is nie ʼn noodplan of ʼn noodwiel nie. Hy is Aanspraakmaker nommer een op my lewe. Hy is my begin en einde. Hy is die somtotaal van my lewe. Niks gebeur los van Hom nie. Praat met Hom, nie as laaste uitweg nie, maar as eerste vertrekpunt in alles.