Wat is die vraag?

MATTEUS 7:7
“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Ek sien nou die dag ʼn opskrif wat lees : Jesus is die antwoord maar wat is die vraag. Dis ʼn belangrike opmerking. Ons is geneig om Bybelse frases te gebruik sonder om die betekenis daarvan te oorweeg en te bedink. Het jy al die frase “Jesus is die antwoord” gebruik? Daar kan geen twyfel wees dat Hy inderdaad in staat is om die belangrike vrae waarmee vandag geworstel word te antwoord nie. 
Hy is egter nie ʼn outomaat waar jy jou 50 sent ingooi en ʼn klinkklare antwoord wat vir alle tye en onder alle omstandighede geld kry nie. Die waarhede van God se Woord moet vir ons dag en konteks interpreteer word. Daar is ʼn tydskloof tussen die tyd waarin die Bybel sy beslag gekry het en waar ons onsself vandag bevind. Bybel lees en interpreteer is harde werk. Dit simplisties en fundamentalisties om ʼn Christelike sousie oor alles te gooi. 
Die Here se kinders moet ʼn bietjie moeite in hul Skrifverstaan sit en nie sondermeer tekste aflewer en dan verskonend daarvan wegstap nie. Dit verwar mense en bring dikwels onnodige skuldgevoelens.