Waarom Pinkster?
Hand 1:8 Julle sal krag ontvang..
Wat is die betekenis van Pinkster? Waarom het Jesus sy Gees gestuur?
Dis belangrike vrae en elke Christen behoort dit vir hom of haarself te kan beantwoord.
Die bekende teks in Hand 1:8 het betrekking. “Julle sal krag ontvang”. Om die Here  in eie krag en met menslike wysheid te probeer dien is futiel en vermoeiend. Die Boodskap, verlossing in Jesus, is ʼn geestelike aangeleentheid.
Die Bybel sê gewone (natuurlike mense) kan geestelike waarhede nie verstaan nie. Die Gees moet harte voorberei sodat die saad in vrugbare grond val. Die persoon wat die boodskap oordra moet eweneens deur die Gees in staat gestel word. Om vanuit jouself (vlees, natuurlike mens) en op intellektualistiese wyse mense te probeer oortuig van die Waarheid kan nie werk nie. Gees en gees moet bymekaar aansluit in die oordrag van die Evangelie.
My eie gees moet deurspek wees met die Gees sodat wat ek oordra Gees is en die gees van die ander persoon kan vernuwe. Die Bybel praat van “deurdrenk” met/van die Gees.
Dalk is dit die rede waarom die kerk partykeer ongeloofwaardig en kragteloos voorkom.
Ons probeer in eie krag.
Jesus waarsku daarteen. “Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van Bo toegerus is en word nie.”
Vra die Heilige Gees om jou toe te rus vir jou taak in hierdie wêreld.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}