What a wonderful world 

Die afgelope paar dae se gebeure rondom die minister van finansies, die Guptas, Ahmed Kathadra se afsterwe ens. laat ʼn mens dink aan hoe dinamies en onvoorspelbaar die lewe geword het. Ons sekuriteit kan nie in mense en menslike instellings wees nie. Selfs die beste rolspelers kan deur ʼn onvoorspelbare president uit hul amp verwyder word en die skerpste breine kom te sterwe. 
Dit laat my onwillekeurig dink aan die teks in Jeremia 17  waar ons opgeroep word om nie op mense te vertrou nie. 
Suid Afrika kort die vastigheid van die Rots wat van geen wankel weet nie. Hy stel ʼn mens nie teleur nie en ken al die antwoorde. Dit beteken nie dat die Here nie mense gebruik in sy diens nie. Mag elkeen van ons vandag beskikbaar wees.
So sê die Here: “Daar rus ‘n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai;  hy is soos ‘n kaal bossie in droë wêreld wat nooit water kry nie; ‘n bossie wat in ‘n klipwoestyn staan, in ‘n brak wêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is; so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.”

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}