Gebed as protes 

Christene, waarskynlik meer as ander mense, het ʼn blywende bewustheid van die “ander dimensie” te midde van  ons aardse omswerwinge.
Vir  ʼn mens wat God as ʼn betekenisvolle invloed in jou en ander se lewens erken  is dit onafwendbaar dat ʼn mens ook ruimte sal maak vir die teeparty.
Die Bybel leer ons immers dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen owerhede en duistere magte wat vanuit die onsienlike opereer. 
(Efesiers 6)
Terwyl sommige mense die bestaan van die bose ontken en dit hul goeie reg is, aanvaar die meeste Christene die werklikheid van destruktiewe invloed vanuit die sfeer van die duisternis. Die bose het selfs vir Jesus vroeg in sy aardse bediening  in die woestyn probeer versoek.
Wat in Suid Afrika gebeur is duidelik meer as wat met die blote oog onderskei kan word.
Ons stryd nie teen mnr Zuma en sy genote nie maar ʼn aanslag teen die Christendom en die waardes wat daarin verteenwoordig word.
Dit is  ʼn betreurenswaardige feit dat sommige mense hul willens en wetens tot beskikking van duistere magte stel en werktuie word van “ongeregtigheid”.
Wat staan Christene te doen?
Uiteraard energieke deelname aan die politieke en ander prosesse. Immers, ons is op aarde en word te midde van ons “vreemdelingskap” geroep om ons te beywer vir  die “belange van die stad”, soos Israel destyds in ballingskap. 
(Jer. 29)
Sewentig jaar (die tydperk wat die ballingskap sou duur)  is ʼn metafoor van ons op pad wees in en deur n wêreld wat God nie goedgesind is nie.
Desnieteenstaande werk ons pro aktief terwyl  ons God se alternatief vir die gebrokenheid van ons wêreld sigbaar demonstreer.
Nehemia se tydgenote word opgeroep om die verbrande stadsmure te herstel, elkeen reg voor sy eie huis. 
(Neh. 3:28)
Dis God se strategie vir tye soos hierdie.
Wees en leef die verskil in eie kring. Tientalle mense kruis jou pad elke dag. Jy kry daagliks geleentheid om die versoeningsboodskap uit te leef. (2 Kor. 5)
Die belangrikheid van gebed kan egter nie genoegsaam onderstreep word nie.
Ontdek gebed as ʼn vorm van protes teen die ongeregtigheid van ons dag.
Kla en verkla by God in die eerste instansie.
Hy is Waarheid, Integriteit, Eerlikheid en Sekuriteit.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Hy weerstaan (en het reeds as Oorwinnaar triomfeer) die teendeel: korrupsie, bedrog, misdaad, geweld, onreg en leuens.