State of the church

2 Kronieke 7: 14
..en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel
Die lewering van ʼn “state of the nation” of “city address” is ʼn belangrike gebeure. Die mate waarin aan verwagtinge en beloftes aan mense inhoud gegee is word ter tafel geneem en gewoonlik met vertonerigheid en opportunisties aangedig aan belanghebbendes voorgedra.
By sommige kerkvergaderings word jaarliks ook verslag gedoen van wat in plaaslike gemeentes gebeur. Dit is meer dikwels ook eintlik niks anders as spogkolle vir uitnemendheid nie. Die erediens is ʼn fees en mense lewe hul getuienis in die wêreld rondborstig uit.
Daar blyk ʼn diskrepansie te wees tussen beide wat die stad of staat en die kerk (gemeente) enersyds by wyse van verslag aanbied en die gebrek aan dienslewering (staat en stad)  en die kilheid van die kerk andersyds.

Mens wil met respek sê “sak Sarel”.
Die praktyk dui op iets anders as die gewaande voorspoed en suksesse waarop aanspraak gemaak word.

Dalk het ons ʼn “state of the church address” nodig om die geestelike temperatuur van die kerk te probeer peil.

Sou ons land so gelyk het as ons geestelike op standaard was?Ek vra maar net.