Asem op 

Jeremia 17:4 Moenie julle vertroue stel in leuens nie. Julle sê: “Ons is veilig! Dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel!”

Die wêreld hou asem op oor wat aanleiding gegee het en wat die implikasie is van die vroegtydige terugkeer van ons minister van Finansies na Suid Afrika van waar hy besig was om die saak van Suid Afrika se ekonomiese potensiaal vir beleggers in die buiteland te deel.
Ons het gewoond geraak aan ʼn president wat mense gedurig daaraan herinner dat hy nie hoef rekenskap te gee vir sy besluite nie. Toenemend word sy gedrag geken aan onwyse optrede en besluite wat, soos in die geval van “Nene gate” Suid Afrika oornag enorme finansiële skade berokken het. Ook hier het die rand met onsekerheid reageer.
Dis asof ons staatshoof al hoe meer onverskillig begin raak namate die einde van sy dienstermyn aanbreek.
As ons sekuriteit in aardse realiteite is sal ons sleg tweede kom. Terwyl ons alles in ons vermoë moet doen om op die politieke proses met verantwoordelikheid te beïnvloed hou as vas aan die wete dat ons burgers is van ʼn ewige Koninkryk, dat ons tuiste op ʼn ander plekke is, dat ons pelgrimsreisigers is op weg na ʼn ewige bestemming in die teenwoordigheid van die Koning van die Konings.
Bid vir Suid Afrika.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}