Beste stuurman staan aan wal.
ROMEINE 13:10
Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet.
Dit is opmerklik hoe krities sommige mense staan teenoor die gebedsinisiatief van 22 April, met name Angus Buchan wat opgetree het. Die onverstaanbare is dat dit nie ongelowige mense is wat Angus en die poging verdag maak nie, maar Christene. Onder die dekmantel van goeie teologie of die belang  van die massas word soms reguit, soms subtiel gedagtes uitgespreek wat ten doel het om mense te laat twyfel en Angus in hierdie geval verdag te maak.  
Die Here soek gewillige mense vir wie Hy kan vertrou, mense met skoon harte en gewetens. Hy vra nie in die eerste instansie na ons kwalifikasies of verstaan van die teologie nie maar of ons bereid is om te gaan as Hy ons roep en algaande meer te leer. Dis die mens wat Angus is.
Die interessante is dat die mense wat baie te sê het waarskynlik nog nie ʼn sitkamer vol mense vir ʼn goeie doel bymekaar kon bring nie. Wat nog gesê sewe honderd duisend mense.
En dan beweer die mense hulle glo en die Gees van God leef in hulle.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}

Ek kan dit nie verstaan nie.