Xilliaans
Helen Zille is in die sop oor haar uitlating oor kolonialisme. Ek weet dat daar ʼn verskeidenheid menings oor hierdie saak is en dat ons mekaar waarskynlik aan weerskante van die meningsspektrum gaan bevind.
Enersyds sou ʼn mens kon se en met reg dat alles wat in die verlede gedoen en tot stand gekom het nie net sleg kan wees nie. Daar is goed en sleg in alle sake word gesê.
Aan die ander kant wek sekere begrippe tans soveel gemengde gevoelens by sommige mense op dat die tydsgewrig nie maak vir ʼn sinvolle en geballanseerde gesprek nie.
Daar is belangriker dinge om op te fokus tans as om reg te wees.
Die Bybel het die perspektief van die swakker broer en daarmee bedoel ek hoegenaamd nie dat mense wat ʼn ander mening huldig oor kolonialisme, na watter kant toe ook al, swakker is nie.  
Die beginsel is dat vanuit die liefde wat per definisie onselfsugtig en sagmoedig en verdraagsaam en lankmoedig en vriendelik is ʼn mens ander se gevoelens in ag sal neem.
Dit mag beteken dat jy jou mening en sentiment vir eers ver weg bere totdat die tyd daarvoor ryp is dat beide partye sonder emosie kan gesels en mekaar se perspektiewe kan  probeer verstaan.
In die tyd waar ons lewe is dinge nie sondermeer reg en verkeerd nie.
Daar is die grys area van ons menswees, ervaring, opweg wees…
Romeine 15
Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van dié wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou.