2018…en as ek doodgaan?…
Soos belowe stel ek die paar vragies wat aan die begin van ʼn
nuwe jaar mag knaag  aan die orde. Ons
begin by die onafwendbare, die dood.
Die lewe is onseker, daaraan kan
ons niks verander nie. Uiteraard is geloof in die Vader, Seun en Heilige Gees
die anker wat ons nodig het. Hy is Immanuel, God met ons en Hy sal ons nooit
teleurstel nie. (Ps.34
Normaalweg gebeur die lewe sonder
voorkennis en ons moet  die kuns
bemeester om die Here vir elke dag volkome te vertrou, ongeag wat dit bring.
Een van die sake wat ons baie onseker laat voel is die dood.
Ons is bekend met die lewe en ag dit baie kosbaar. Onder normale omstandighede
wens ʼn mens nie jou dood nader nie. Indien dit wel die geval is mag jy ʼn ekstreme
vorm van depressie onder lede hê en moet jy dadelik professionele hulp inwin.
Dit is nie nodig om swaar te kry nie. Daar is mense wat bereid om te luister,
raad te gee en somtyds medies by te staan.
Die dood kom sonder waarskuwing op ons en ons geliefdes af.
Dit word nie vooraf aangekondig nie. Juis daarom is die dood somtyds so
bedreigend.
Die hóé van die dood kan ʼn mens verder ontsenu. Ook wat dit
betref is ons sonder verweer.
Hoe deel ʼn mens met hierdie onsekerhede?
Hoe leef jy met die wete saam?
Ek sou graag ʼn paar voorstelle wil maak in die verband
·        
“Die Here is my Herder, ek sal geen onheil vrees
nie”. Selfs te midde van die spreekwoordelike “dal van doodskaduwee” ís
Hy by my. (Ps.23)
·        
God staan bekend as Immanuel, Hy is altyd,
onafgebroke en onvoorwaardelik by sy kinders. MATTEUS 1:23
“Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld
bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken “God by ons”.
·        
Jesus het die dood oorwin. Hy het opgestaan en
daarmee waarborg Hy ons opstanding. Die dood spreek nie die laaste woord nie,
veel eerder die lewe by en met Christus. HANDELINGE 4:2
Die priesters en die ander was onthuts omdat die
apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood
deur Jesus se opstanding ‘n werklikheid geword het.
·        
Miljoene mense voor ons het al die pad geloop.
Dis deel van die menslike ervaring en ʼn noodwendige afsluiting van ons lewe op
aarde. Alles in die lewe het ʼn verjaardatum (expiry date) . Dis hoe dit is. HEBREËRS
12:1
Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies
rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so
maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding
hardloop,
·        
Die Bybel is vol beloftes om ons ook in die sterwensoomblikke
te begelei. Blaai gerus deur die Psalms en lees ʼn klompie van God se onveranderlike
beloftes raak. PSALMS 40:3
Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die
slymerige modder, my op ‘n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop.
·        
Die Heilige Gees is ons Trooster en Leidsman. Hy
stel God teenwoordig in ons lewens. JOHANNES 14:26
..maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader
in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles
wat Ek vir julle gesê het.
·        
Paulus help ons om te verstaan dat die finale
houvas wat die dood op ons gehad het opgehef is in Christus. Die sonde het
daardie houvas veroorsaak maar Hy het ons sonde rekening volledig betaal. Ons
kan uitsien na die hemel. 1 KORINTIËRS 15:55
“Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou
angel?”
·        
Die feit dat ons ook geliefdes aan die dood
afstaan maak dat ons uitsien na die hereniging met hulle. 2 KORINTIËRS 7:1
Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons
ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in
gehoorsaamheid aan God volkome aan Hom toewy.
·        
Die Prediker praat realisties oor lewe en oor
dood. “Vir alles is daar ʼn tyd” is sy boodskap. PREDIKER 3:2
..daar is ‘n tyd om gebore te word, ‘n tyd om te
sterwe, ‘n tyd om te plant, ‘n tyd om plante uit te trek..
·        
Die geheim is dus om van met vertroue te leef
sonder om elke dag met jou dood te worstel. Die hoe, wanneer en omstandighede
van ons dood is in God se hand. Hy was daar in die begin. Hy sal daar wees aan
die einde. DIE OPENBARING 1:8
“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy
wat is en wat was en wat kom, die Almagtige
·        
Terwyl ons en ons geliefdes uiteindelik gaan
sterf wil die Here sekerlik hê dat ons elke dag voluit sal lewe. Dit is trouens
by meer as een geleentheid die boodskap van die skrywer van Deuteronomium.
Niemand wil te midde van ʼn klomp verwyte sterf nie. DEUTERONOMIUM 30:19
Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen
julle dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf.
Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe
Leef met oortuiging.
Leef met oorgawe.

Jannie Pelser