Wat sê jy?

Die wêreld waarbinne ons woon het kompleks, uitdagend, somtyds ontstellend en onseker geword. Ons roeping is om in hierdie wêreld verteenwoordigers van die lewende Here te wees. Dit is wat dissipelskap in die praktyk beteken.

Ten einde geloofwaardig aan die gesprek deel te neem moet ʼn mens darem ʼn persoonlike oortuiging of minstens ʼn opinie hê oor sake van die dag, ook sake van geloof. Jy het die Bybel, Gees, beloftes, toerusting en kennis, ens. ens.
In die verlede het mense van die “sinode” verwag om standpunt in te neem, geloof te verwoord en besluite deur te gee. Dit gebeur al hoe minder en gaan na alle waarskynlikheid al hoe minder gebeur.
Die vraag is nie “wat sê en dink die sinode” nie maar “wat sê en dink jy?”
Derhalwe, wat is jou verstaan, persepsie, oortuiging rakende bv. Selfde geslag verhoudings?
Jy mag sê…”dis verkeerd”. Goed so. Maar waarom sê jy so? En dan nie “die sinode het so besluit nie”. Dis kortpad na luiheid! Onverskoonbaar!
Jy sê “verkeerd”. Waarom?
Jy sê “die Bybel sê so”.
Ek vra “waar”?
Jy neem my na die teks(ste) toe en verklaar “My verstaan hiervan is…”
Alternatiewelik  sê jy : Dis aanvaarbaar/in orde. Dieselfde vrae volg.
Waarom sê jy so?
Jy mag reageer: “dis my oortuiging”.
Goed en wel, maar iewers moet dit in ʼn Bybelse “waarheid” vergestalt word.
Jy sou kon sê : “God is liefdevol en oordeel mense nie”
Dis ʼn begin…
Ek vra weer :” wat is jou standpunt rakende brandpunte in die geloofslewe en sake van die dag?”.
Ek wil jou graag uitdaag:
Besluit wat jy glo !! Toets dit aan ander standpunte en oortuigings. Wees bereid om jou verstaan altyd weer en weer te heroorweeg.
Die Waarheid is nie net aan jou of my gekontrakteer nie.
Ander mense dink ook.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}