Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die doodEn Christus sal skyn in jou lewe.


 Die fyn balans tussen glo en doen is altyd weer op die tafel. Niks betekenisvol kom tot stand vanuit die gemak van jou leuenstoel voor die TV nie. Uiteraard is daar tyd daarvoor maar die lewe hou veel meer in as opstaan, werk en gaan slaap en die dooie vermoeiende roetine wat daarvan deel is. Ongelukkig is dit die wyse waarop baie mense se lewens ingerig word. Miskien omdat hulle dit nog nooit buite hierdie manier van funksioneer gewaag het nie. Daar is lewe aan die ander kant van jou gemakstoel. Om dit te ontdek moet jy waag. Dis die lewe van verskil maak, deel word van ʼn hemelse avontuur, inhoud gee aan mense se versugtinge, ore, voete, oë en ore van Jesus wees. Dis die een uur per week in diens van jou medemens. Dis die tien minute vroeër opstaan om tyd met God te hê. Dis die dissipline van gereelde erediens bywoning. Dis die inval in burgerlike verset teen die ongeregtigheid wat tans seëvier. Dis inisiatief neem en ʼn gebedsgroepie by die werk begin. Dis hand uit die mou steek en onderskeidend begin inhoud gee aan roeping.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Mag ons ontwaak en begin doen wat die Here van ons vra.