Ek dink meeste luisteraars is bekend met die teks in 2 Kronieke 7 en die woorde – as my volk oor wie my naam uitgeroep is hul verootmoedig en bid, berou toon en hul bekeer van hul verkeerde wee sal ek van die hemel hoor en hul land laat genees. Genesing is wat ons nodig het.

Die konteks hou verband met die inwyding van die tempel wat Salomo vir die Here gebou het. Dawid sy vader is nie die geleentheid gegun om dit te doen nie maar hy het ter voorbereiding materiaal vir die oprigting van die tempel versamel. Die tempel moes ʼn aangrypende argitektoniese wonder gewees het. Later wanneer die volk uit ballingskap terugkeer huil hulle as hulle hul poging om die tempel te herbou met die van Salomo vergelyk.

Daar is ʼn aangrypende gedeelte in hoofstuk ses van 1 Kronieke. Ons lees hoedat Salomo, die Koning, wat sou eweknieë in ons dag wees, eerste minister, staatspresident, oppergesag ʼn verhogie laat bou waarop hy met die volk kan praat. Hy strek sy hande uit na die hemel en seën God se mense. Daarna buig hy laag, sak op sy knieë en aanbid die Here God voor en saam met die hele volk. Sjoe, wat ʼn merkwaardige demonstrasie van afhanklikheid en nederigheid.

Ons begeer dat ons leiers die Here deur hul lewe en optrede en leierskap sal eer. Wanneer mnr Ramaphosa, ons geagte staatspresident dan ʼn week of wat gelede by die Grace Church in Soweto optree klop ʼn mens se hart warm. Veral wanneer hy spontaan die lied “And Africa will be saved” saam met die staande gemeente begin sing.

Terwyl hy daarmee besig is verskyn die musikante en koor van die gemeente soos engele op die toneel. Hy draai na hulle en wat nou ʼn oorverdowende crescendo bereik het verkondig die note die Evangliese waarheid –

If you believe and I believe and we toghether pray.

The Holy Spirit will come down and Africa will be saved.

Ek wens ek kon daar wees. Ek is dankbaar dat tegnologie my in daardie Goddelike oomblik laat deel.

Dit is dan wat ek wil sê, mnr Ramaphosa, ek respekteer U. Ek wil van harte glo dat dit nie net die regte lied vir die regte gehoor was nie, m.a.w. ʼn slim publisiteit oefening nie, maar “a song sung from the bottom of your heart for an audience of One, God Almighty, who still is on the throne and who said – If my people who are called by my Name shall humble themselves and pray, I will heal their land”.

Soms voel ek soos ene Landman wat in vanoggend se Beeld n.a.v. ʼn aanval op toeriste se dat hy wens dat hy uit Suid Afrika kan bedank. Ek haal aan –

“Dit voel asof my wêreld in duie stort. Ekstreme woede en magteloosheid. Maar die skaamte

is die ergste. Ek wens ek kan dit van my afwas. Ek wens ek kon as burger van die land bedank”.

Dan dink ek aan mnr Ramaphosa se optrede

News 24 carries the story – While former president Jacob Zuma is better known for breaking out in song with his trademark Umshini wami, ( bring me my machine gun) President Cyril Ramaphosa proved on Sunday that he too can carry a tune.

Ramaphosa attended a church service at the Grace Bible Church in Pimville, Soweto, on Sunday morning, where he led congregants in song. The President urged South Africans to love one another as all people are made in the image of God.

If you believe and I believe and we toghether pray.

The Holy Spirit will come down and Africa will be saved.

And Africa will be saved!!!