Matteus 28: 19

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Ons almal het ʼn veilige sone rondom ons. Min van ons hou daarvan ons gesteur te word in ons daaglikse op weg wees deur die wêreld. Ons het ʼn ritme waarvolgens alles verloop. 
Ons weet presies wat om te verwag en hoe om daarop te reageer. Roeping het die geneigdheid om ons uit te daag. 
Ons word meermale gevra om ons plek van veiligheid prys te gee en God te vertrou op ʼn nuwe en onbekende pad. Die enigste waarborg wat God vooraf gee is die belofte van sy teenwoordigheid. 
Hy belowe dat ons in alle omstandighede van Hom sal ontvang wat ons nodig het ten einde ons opdrag uit te voer. Dit vra vertroue en moed. Dit vra dat ons bereid sal wees om risiko’s te neem terwille van die Een wat roep. Die veiligste plek op aarde is in die Here se sorg. 
Die grootste sekuriteit waarna ʼn mens kan strewe le in gehoorsaamheid en vertroue. Soos God Abraham geroep het om die bekende in te ruil vir die belofte word ons ook somtyds geroep om afskeid te neem van die bekende omgewing waaraan ons gewoond geraak het. 
Waarvoor roep die Here jou. 
Sal jy Hom volg?