2 Kron. 20:12
               
Ons God, sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek, te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig.”
Die koning van Israel wat in die lig van ʼn vyandige oormag waarteen Israel nie bestand is nie sy lot by God bekla. Die res is geskiedenis as God op wonderbaarlike wyse uitkoms gee.
Effens buite konteks is dit hoe ʼn mens oor ons land wat in die greep van selfsugtige selfverryking verkeer wil reageer. Gewone mense is nie bestand teen die bose aanslag nie. Net God kan uitkoms gee.
Derhalwe die kreet dat die God van hemel en aarde sal ingryp.
Ons moet Die Here nou vasgryp soos nooit van te vore nie.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Mag sy geregtigheid seëvier.