Die Paasgebeure het ons harte by vernuwing aangegryp. Die sonder reserwe, prysgawe van die Seun van die mens se lewe, aan ʼn vloekhout buite Jerusalem, bring lewe vir mense wat dit nooit kan verdien nie. Dankbaarheid is die enigste sinvolle reaksie op so ʼn liefdesdaad. Mag ons lewe tot sy eer en ons by vernuwing verbind aan ʼn lewe van gehoorsaamheid.
Sonder die opstanding was Jesus se dood egter niks meer as ʼn daad van filantropie nie. Paulus sê dan was ons die bejammerenswaardigste van alle mense. 
Dan vervolg hy : 1 Kor. 15: 20             
Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het”
Omdat Hy gesterf en opgestaan het kan ons met oortuiging, vreugde en verwagting lewe.
Die Evangelie het twee belangrike momente, dood en opstanding. “Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het” Matteus 28:6

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}

Die lewe gaan voort. Paasfees het gekom en gegaan. Die implikasie daarvan bly egter met ons. Dit motiveer en bemoedig ons. Niks is verniet nie. Die leë graf is ons waarborg. Die lewe het sin.