Net goeie nuus vir my asb!! 

Baie mense sê hulle lees (nie meer) koerante nie, luister nie na die nuus op TV nie en draai ʼn dowe oor wanneer dit by gebeurlikhede plaaslik en internasionaal kom.

Mense sal ook met groot oortuiging sê dat politiek nie in die kerk hoort nie. Net die Evangelie van verlossing in Christus Jesus moet verkondig word.
Ek respekteer mense se sienings en uiteraard is elkeen daarop geregtig. Ek wil tog waag om ʼn ander perspektief te stel.
Die Evangelie is die Goeie Nuus aangaande God se Koninkryk. Onthou, Jesus se “intree boodskap” het met die Koninkryk te doen gehad. Ons persoonlike redding en geloofsverbondenheid is daarvan deel, inderdaad. 
MATTEUS 4:17
“Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.”
Koninkryk is ʼn omvattende begrip, dit het te doen met die Koningsheerskappy van God in Christus Jesus, in en deur die Heilige Gees, in en deur elke samelewingsverband waarbinne kinders van die Here hulself bevind.
Ons opdrag en mandaat is om binne elke invloedsfeer te proklameer : “Jesus is die Here”. Of dit die ekonomie, politiek, gesin, opvoeding en onderwys, media, kunste, ens. is, die boodskap is dieselfde. “Jesus is die Here”.
Derhalwe het ons ʼn verantwoordelikheid om “profeties”* in te spreek in situasies waar Jesus nie as Here erken en geëer word nie. Indien die besigheid waar jy werksaam is met eties onverantwoordelike optrede besig is (oneerlikheid, tenderpreneurskap, “Price fixing and collusion” is deesdae hoog op die sakelys van die mededinging tribunaal) het Christene die verantwoordelikheid om (in liefde) die saak aan te spreek.
Dit kan ʼn risiko vir toekomstige betrekkinge teweeg bring. Daar sal ons God moet vertrou. 
Die Bybel sê MARKUS 8:38
“Wie hom dan vir My en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader.  “

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

As ʼn mens dus nie weet wat in die wêreld aangaan nie kan ʼn mens nie relevant en geloofwaardig aan die gesprek aangaande die Koninkryk deelneem nie.