Maandag, 13 Februarie 2017

Jer. 29:11           

Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting.
Die gevaar bestaan dat die teks sy krag kan verloor omdat dit so gemaklik in  gesprekke, prediking, berading en gesprek gebruik word. Ons vind ʼn kortpad na ʼn heilsame en goeie toekoms en vind troos in en by God en die wete dat Hy sy beloftes gestand doen. Kan dit wees dat ons, aangemoedig deur die teks en ons verstaan daarvan,  na lae rat oorskakel en wag dat die wonder in ons lewens sal gebeur?
God het belowe en Hy moet en gaan dit nou doen.
As ʼn ouer vir sy kind sê ( hoe onwys dit ook al mag wees om jou drome deur jou kinders te wil verwesentlik) dat hy vir hom of haar beplan om ʼn mediese dokter te word beteken dit onder andere dat die ouer daarmee aandui dat hy/sy finansiële en ander logistiese verantwoordelikheid neem. Vervoer, verblyf, sakgeld en klasgelde word voorsien. Dit beteken nie dat die droom waar word nie. Die kind sal klasse moet bywoon, studeer en eksamen skryf, by die reëls hou en uiteindelik kwalifiseer. Die kind word ʼn aktiewe medewerker in die realisering van die droom.
Daar is dus die deel wat God doen en die deel wat ons doen. Die troos wat die teks gee is maar gering as ons dit nie waag met God nie.