“Nou kan net die Here help”
Om by hierdie punt te kom is strategies belangrik met verwysing na enige uitdaging waarmee ʼn mens gekonfronteer word. In ons dag is politieke onstuimigheid voorop in die gedagtes maar dit geld vir die totale spektrum van mens wees.
As die uitlating egter beteken dat jy nou alles probeer het (in eie krag) en ten einde laaste jou toevlug na God neem is dit effe verdag.
God behoort so deel van ons geloofslewe te wees dat ons met Hom opstaan en gaan slaap.
Uitdagings word binne so ʼn verhouding saam met God die hoof gebied. Soos dit nou maar is probeer mense om te kyk of hulle sonder Hom kan regkom. Waarom ons so oerdom is weet niemand nie. Om op eie krag of die mag/invloed/voorspraak van ander te vertrou word duidelik veroordeel in die Bybel.
Jes. 30 en 31 is mooi voorbeelde daarvan. Israel soek halsstarrig en volhardend hulp by Egipte teen die Assiriese bedreiging maar wend hulle nie tot God nie. Lees die gedeelte gerus. 
Sien ook Jeremia 17:
5 So sê die Here: Daar rus ‘n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai;
6 hy is soos ‘n kaal bossie in droë wêreld wat nooit water kry nie; ‘n bossie wat in ‘n klipwoestyn staan, in ‘n brak wêreld waar niemand woon nie.
7  Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is;
8 so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Mag ons in hierdie dae geanker bly aan die Bron van alle Hoop, Jesus ons Here.