MATTEUS 3:2

“Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.

Roeping is ʼn baie persoonlike saak. God roep wie en hoe Hy wil om sy plan op aarde uit te voer. 
Uiteraard hou sy plan verband met die koms van sy Koninkryk. Jesus se intree rede het met die Koninkryk van God te doen gehad.
God se Koninkryk is die hemelse alternatief op al die gebrokenheid op aarde. Sy Koninkryk breek ʼn pad oop in hierdie wêreld en sal by die voleinding in sy totaliteit ʼn volkome werklikheid word. Dit is die hoop wat in die harte van gelowiges leef. Op die bestemde tyd sal Jesus op die wolke verskyn en sal die heerskappy aan die Vader gegee word. 
Op daardie dag sal God alles en in almal wees. (1 Kor. 15:28)  Elke gelowige word geroep om ʼn rol te speel in die koms van God se Koninkryk. Dit doen ʼn mens n.a.v. die unieke gawes en geleenthede wat die Here aan elkeen bied. Al wat God van ons vra is beskikbaarheid. Hy maak ons bekwaam deur sy Gees. Dit beteken nie dat ʼn mens nie ʼn verantwoordelikheid het om jouself te bekwaam deur Woordstudie en gebed nie. 
Geloofsgroei kan nie uitkontrakteer word nie. Dis iets waarvoor jy self verantwoordelikheid moet aanvaar.
Bid vandag dat God se Koninkryk ook deur jou woorde en dade en gehoorsaamheid sal kom.
Bid gerus die ons Vader gebed.